Αθλητικές χορηγίες - Wellizio

Αθλητικές χορηγίες

WellizioΑθλητικές χορηγίες

Διαβούλευση. Ενεργοποίηση. Μέτρηση.

Το Wellizio™ διαχειρίζεται όλη την διαδικασία μιας χορηγίας: από την βασική έρευνα, στην ανάθεση, την ενεργοποίηση και την μέτρησή της ,στοχεύοντας πάντοτε στην απόκτηση του μέγιστου αποτελέσματος και στην δημιουργία του υψηλότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες μας.

Ως εταιρεία αντιμετωπίζουμε την κατασκευή μιας χορηγίας με μια δημιουργική προσέγγιση.
Παραδοσιακά, οι αθλητικές χορηγίες δημιουργούν αυξημένα ποσοστά προβολής. Στην εταιρεία μας αυτό το αποκαλούμε “Διάστατη Προσέγγιση”.

Στο Wellizio™ η δημιουργία μιας χορηγίας δεν επικεντρώνετε μόνο στην προβολή αλλά στην συμμετοχικότητα καθώς θεμελιώδης πεποίθησή μας είναι πως χωρίς οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής από το καταναλωτικό κοινό, η δημιουργία μιας χορηγία δεν έχει νόημα και περιεχόμενο.

Πιστεύουμε πως οι καταναλωτές ενεργούν θετικά στην ανάθεση μιας χορηγίας μόνο αν μπορέσουν να κατανοήσουν τον σκοπό και το νόημα αυτής και συγχρόνως εάν τους παραχωρηθεί και η δυνατότητα να συμμετάσχουν με οποιωνδήποτε τρόπο επιθυμούν. Αυτή είναι και η βασική προσέγγιση του Wellizio™ στον σχεδιασμό μιας χορηγίας και την ονομάζουμε “Τρισδιάστατη Προσέγγιση”.

Στο Wellizio™ δημιουργούμε -Συμμετοχικότητα- στον σχεδιασμό χορηγιών μέσω 5 δημιουργικών μεθόδων:
Οικονομικά Αποδοτικό Περιεχόμενο –
Χρησιμοποιούμε στοιχειά της χορηγίας για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο στα ψηφιακά και κοινωνικά δίκτυα.

Δημιουργικές Συνομιλίες –
Δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετάσχουν σε αμφίδρομες επικοινωνίες.

Συλλογικές Εμπειρίες –
Δημιουργούμε χορηγίες οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές κοινές θετικές εμπειρίες.

Συνεργασίες και Κοινότητες-
Δημιουργία καταναλωτικών ομάδων για αναγνώριση και επιβράβευση.

Κοινωνικοί Σκοποί και Χορηγίες-
Υποστήριξη ενός κοινωνικού σκοπού ο οποίος επωφελή τους καταναλωτές και την χορηγία.

Για το πλήρες ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο στον σχεδιασμό και στις υπηρεσίες
μιας χορηγίας επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@wellizio.eu