Δημιουργία εταιρικής εικόνας μέσω μιας αθλητικής χορηγίας

WellizioNewsΔημιουργία εταιρικής εικόνας μέσω μιας αθλητικής χορηγίας
Μάρτιος 9 , 2016 / Posted by Μιχάλης Πασσαλής / News /

Δημιουργία εταιρικής εικόνας μέσω μιας αθλητικής χορηγίας

Χρήσιμες συμβουλές για την δημιουργία μιας θετικής εταιρικής εικόνας μέσω μιας αθλητικής χορηγίας.

 

Η συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς ή αθλητικούς σκοπούς μέσω μιας χορηγίας μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό τρόπο προώθησης μιας εταιρείας. Αποδεικτικό στοιχειό είναι και τα χρηματικά πόσα που ξοδεύονται ετησίως, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ξοδεύουν περίπου 14 Δις δολάρια τον χρόνο για την ανάθεση διαφόρων αθλητικών χορηγιών.

Και ενώ για κάποιες εταιρείες, όπως π.χ. η Gatorade, η οποία συνδέεται στενά με τον αθλητισμό η συσχέτιση με την ανάθεση μιας αθλητικής χορηγίας φαντάζει μια λογική επιλογή, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε το φαινόμενο, εταιρείες από διάφορες άλλες βιομηχανίες (όπως π.χ. ασφάλειες, αναψυκτικά, αυτοκίνητα κ.α.) να επιλέγουν την μέθοδο των αθλητικών χορηγιών για να προωθήσουν την εταιρική τους ταυτότητα και να επιτύχουν διάφορους εταιρικούς στόχους.

Η δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας μέσω αθλητικών χορηγιών απαιτεί ομώς στρατηγική δημιουργικότητα και πρόσθετο χρήμα- εκτός αυτό που ξοδεύτηκε για την εξασφάλιση της χορηγία. Όπως κάθε ακριβό παιχνίδι δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς μπαταριές, έτσι και η χορηγία δεν έχει κανένα όφελος εάν δεν υπάρξει μια ουσιώδης ενεργοποίηση από την πλευρά της εταιρείας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε έξι τρόπους για το πώς η ανάληψη μιας χορηγίας μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία στην δημιουργία ενός ισχυρού  brand name.

  1. Η αγάπη και το παθός των φιλάθλων μιας ομάδας σημαίνει αντιστοίχως σεβασμό και επιλογή προτίμησης για την επιχείρηση που την υποστηρίζει μέσω μιας χορηγίας. Η θεωρία της “αλυσιδωτής συμπάθειας” αναφέρει πως οι προτίμησης ενός ατόμου για ένα αντικείμενο (στην περίπτωση μας μια ομάδα), μεταφέρεται και προς αλλά αντικείμενα (η χορηγός εταιρεία) που συνδέονται με το πρώτο αντικείμενο. Επιπλέον, όσο πιο ισχυρή είναι αυτή η προτίμηση (αγάπη, πάθος, φανατισμό για την ομάδα) τόσο πιο πιθανό είναι να μεταφερθεί και στα αλυσιδωτά “αντικείμενα” που την υποστηρίζουν. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός καταναλωτικής αντίδρασης είναι ικανότατος να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για μια εταιρεία η οποία επιλέγει να ισχυροποιηθεί στην αγορά μέσω μιας αθλητικής χορηγίας, ευελπιστώντας να μετατρέψει τους φανατικούς οπαδούς, σε πιστούς και παθιασμένους καταναλωτές για το προϊόν της. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη για τους χορηγούς μιας ομάδας (ή ενός αθλητικού γεγονότος) είναι το δικαίωμα χρησιμοποιήσεις του εμπορικού σήματος(π.χ. λογότυπο), επομένως ο χορηγός έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτό το πάθος των φιλάθλων οφείλει να προσφέρει τα προϊόντα του με το λογότυπο της ομάδας που χορηγεί.

 

  1. Προσοχή στις αντιπαλότητες. Έτσι όπως υφίσταται η θεωρία της “αλυσιδωτής συμπάθειας” υπάρχει και η θεωρία της “αλυσιδωτής αντιπάθειας”. Είναι γνωστό πως στον αθλητισμό, οι περισσότεροι από τους φανατικούς οπαδούς μιας ομάδας διακατέχονται από μια έντονη αντιπάθεια για τις αντίπαλες ομάδες κάτι το οποίο μεταφέρεται και σε όλες εκείνες τις εταιρείες που τις υποστηρίζουν μέσω μας χορηγίας. Οι εταιρείες λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές έτσι ώστε στην προσπάθεια τους να κερδίσουν τους φιλάθλους μιας ομάδας να μην αποξενώσουν αντίπαλους φιλάθλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερο να χορηγήσουν περισσότερες από μια ομάδα εξασφαλίζοντας έτσι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις. Ένα παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η Master Card η οποία χορηγεί και τις τρεις μεγάλες ομάδες της Αθήνας, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

 

  1. Οι μικρές, τοπικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν μέσω μια αθλητικής χορηγίας. Για τις περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις η σύμπραξη με μια τοπική ομάδα μπορεί να είναι οικοδομητικά επωφελής μιας και αυτή η “σύνδεση” μεταξύ της επιχείρησης και της ομάδας θα τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και θα δώσει στην εταιρεία την ευκαιρία να τους μετατρέψει σε πελάτες. Συγχρόνως, το ρίσκο αντιδράσεις από φιλάθλους αντίπαλης ομάδας είναι πολύ μικρό λόγο γεωγραφικών αποστάσεων.

 

  1. Δημιουργία υψηλής αναγνωριστικότητα για την εταιρεία. Για άγνωστες εταιρείες, η αθλητική χορηγία συχνά προσφέρει ένα γρήγορο τρόπο έτσι ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει αναγνώριση και έκθεση στο καταναλωτικό της κοινό. Προφανώς, για τις μεγαλύτερες εταιρείες η δημιουργία μιας ανάλογης αναγνωριστικότητα είναι μια ευκολότερη διαδικασία αλλά το σκεπτικό βασίζεται στην σκοπιμότητα και στην στοχοποίηση του καταναλωτικού κοινού που η κάθε εταιρεία επικεντρώνεται. Μεγάλες επιχειρήσεις πιθανόν να χρειαστούν να χορηγήσουν μεγαλύτερες ομάδες, ενώ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν σε τοπικές αγορές.

 

  1. Εποικοδομητικές συνδέσεις μεταξύ φιλάθλων και της εταιρείας βοηθούν στην ισχυροποίηση της χορηγίας. Αν και η αναγνωριστικότητα μιας εταιρείες είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην επιτυχή δημιουργία μιας χορηγίας, οι πραγματικά ουσιώδεις χορηγίες δεν επικεντρώνονται μόνο σε αυτό. Χορηγίες οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους φιλάθλους να συμμετάσχουν ενεργά, είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργήσουν στενότερους δεσμούς μεταξύ της αυτών και του χορηγού. Έτσι λοιπόν ο χορηγός οφείλει να σχεδιάσει μια δημιουργική και ενθουσιώδεις καμπάνια και να πάει ένα βήμα παραπάνω από το κλασική έκφραση του “επίσημος χορηγός” στην διαφημιστική του στρατηγική.

 

  1. Προστασία της επένδυσης. Η χορηγία για μια εταιρεία είναι μια σημαντική επένδυση και πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Έτσι λοιπόν μια ουσιώδης ενεργοποίηση αυτής, όχι μόνο θα βοηθήσει για μια ισχυρή απόδοση αυτή της επένδυσης αλλά και θα την εξασφαλίσει από τυχόν παραπλανητικές προσπάθειες μάρκετινγκ διαφόρων ανταγωνιστών.